Hur fungerar Bitcoin?

“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” kom ut 2008 och släpptes av Satoshi. Det är en text som förklarar hur Bitcoin fungerar. Denna test är på svenska och ännu lättare.

Inledning

Ett klassiskt problem för digital valuta är dubbelspendering. Att man ger bort ett mynt men sedan kopierar och behåller det samtidigt. För att lösa problemet får man använda en central auktoritet som kontrolleras vad som förbrukas.

Bitcoin har löst problemet med att använda P2P-teknik, vilket gör att ingen central auktoritet används. Bitcoin är decentraliserat.

Kryptering

Bitcoin använder assymetrisk kryptering. Hur fungerar då denna typ av kryptering? Man använder två olika nycklar för kryptering respektive dekryptering.

Nycklen som man krypterar med kan man ha publik. Den kan man sprida fritt och med vetskapen att bara jag med min privata nyckel kan dekryptera informationen med min privata nyckel.

Bitcoin har en publik del och det är Bitcoinadressen. Vem som helst kan skicka pengar dit. Bitcoinadressen är som ett kontonummer. För att sedan föra pengarna vidare ifrån adressen krävs en privat nyckel.

Transaktioner

Vid överföring av Bitcoins ifrån adress A till B blir det en transaktion av ägaren till adress A. Man använder den privata nycklen för adress A för att signera transaktionen. Detta publiceras sedan på nätverket.

Alla noder i nätverket känner till denna transaktion, för att undvika möjligheten med dubbelspendering. Ägare till A kan möjligen skicka samma summa till adress C och D. Men det kommer inte att gå igenom för att nätverket måste bekräfta varje transaktion.

Blockkedjan

Bitcoin använder en publik databas vilket kallas blockkedjan, då behövs ingen auktoritet som kontrollerar alla transaktioner. I blockkedjan lagras alla transaktioner ifrån Bitcoinnätverket.

Finns transaktionen i ett block är den godkänd och den har ett värde. Vilka transaktioner som är med i ett block skapas genom en tävling av “miners”, där kan vem som helst vara med.

Tävlingens pris är ett antal Bitcoins med transaktionsavgifter, vilket är med dagens värde av Bitcoins väldigt mycket pengar. Idag räcker dock inte en pc med för att beräkna fram detta utan det måste till dyr hårdvara och beroende av det är det nästan omöjligt att få ekonomi för avgiften av trömen kommer vara mer än vad du kommer få in i bitcoins.

Priset av Bitcoins är förutbestämt och i framtiden kommer det totala antalet Bitcoins vara strax under 21 miljoner.

Blocken skapas med hjälp av kryptering och en gissningslek. Man använder krypteringen SHA-256. Man använder ett “nonce”, som är ett godtyckligt värde. Svårighetsgraden i denna gissningslek justeras varannan vecka så att det i genomsnitt skapas ett block vart tionde minut.

Bekräftade transaktioner

Bitcoin använder en blockkedja, det är en distribuerad databas med block som pekar alltid på tidigare skapade block.

När flera “miners” skapar ett block till samma förälder. Då kommer blocket godkännas av det blocket som har längst kedja och krävt mest datorkraft, kommer vinna.

Viktigt att tänka på när du tar emot en transaktion är att den måste vara inkluderad i ett block och det har skapats block efter detta.

Skulle du ha otur och en förgrening pågår som visar sig inte vara längst. Har du fått en Bitcoins som är skapad ifrån den förgreningen som är kortast , vilket kommer vara en dubbelspendering.

Om det har skapats en transaktion och de block som skapats efter din transaktion kallas “confirmations”, eller bekräftelser. Ett bra tips är att vänta 6 bekräftelser för att vara på den säkra sidan att allt är godkänt.

Vidare läsning

För att läsa mer om Bitcoins och dess teknik rekommenderar jag följande texter.